Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika, przez Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy. Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000181189; Kapitał zakładowy 8.964.000 zł, NIP: 8421551629, REGON: 771275079

1. DEFINICJE

2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

3. CEL ORAZ ZAKRES ZBIERANIA COOKIES

Administrator zbiera dane Cookies w celu:

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ DOSTĘP POPRZEZ COOKIES

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE